Naše usluge

Zdravstvena njega

 • opća njega u kući bolesnika (osobna higijena i kupanje bolesnika)
 • zbrinjavanje kroničnih rana
 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja (primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze)
 • aktivno i pasivno razgibavanje
 • pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene bolesnika
 • kupanje bolesnika u kadi i krevetu
 • toaleta i održavanje stome
 • provođenje klizme za čišćenje
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • primjena parenteralne terapije, osim antibiotika uz nadzor liječnika
 • kateterizacija mokraćnog mjehura žene
 • primjena lokalne i peroralne terapije
 • primjena terapije kisikom
 • postavljanje i izmjena sonde i hranjenje sondom
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • skrb umirućeg bolesnika

Rehabilitacija i fizikalna terapija u kući

 • kineziterapija – aktivno i pasivno razgibavanje, vježbe snage i izdržljivosti, vježbe disanja, istezanja, te korektivna gimnastika
 • medicinska i sportska masaža

Fizikalna terapija u stacionaru

 • elektro terapije
 • ultrazvučne terapije
 • hidro terapije
 • magneto terapije
 • grijanja
 • obloge
 • dvorana za vježbanje
 • korištenje aparata i pomagala je besplatno za naše korisnike
 • usluge njege i rehabilitacije obavljaju se na teret HZZO, dodatno i privatno osiguranje ili na zahtjev korisnika

Radna terapija

 • gimnastika
 • kreativne grupe
 • mentalni trening
 • izrada predmeta od gline papira i sl.

Dom za starije i nemoćne osobe

Novoizgrađeni objekt sa svim potrebnim sadržajem za trajni i privremeni boravak pokretnih i nepokretnih osoba nudi Vam:

 • stručnu medicinsku njegu uz prisutnost liječnika
 • fizikalnu terapija bolesnika
 • pripremu dijetne prehrane i makrobiotičke prehrane
 • organizacija i prijevoz do bolnice, te posjete bolesnicima u bolnicu
 • dobavu i nabavu svih lijekova i potrebnih pomagala
 • rješavanje svih vrsta dokumenata za potrebe korisnika
 • mogućnost korištenja telefona u svim sobama
 • TV prijemnici i radio prijemnici u dnevnom boravku, kao i mogućnost priključenja u svim sobama

Stacionarni smještaj Ustanove za zdravstvenu njegu bolesnika

 • postoperativni smještaj bolesnika na određeno vrijeme odnosno do oporavka
 • Suvremeno opremljene sobe
 • Stručno medicinsko osoblje
 • Liječnik opće medicine
 • Specijalist fizijatar
 • Suvremeno opremljena fizikalna terapija
 • Organizacija kontrolnih pregleda i prijevoza do bolnice
 • Dobava ortopedskih pomagala
 • prehrana po preporuci liječnika